Rodzice oczekujący narodzin swojego dziecka marzą zwykle o jednym - aby było ono zdrowe. To wielkie pragnienie towarzyszy również Kandydatom na rodziców adopcyjnych, którzy zgłaszają się do Ośrodka Adopcyjnego.
Kiedy w trakcie spotkań diagnostycznych rozmawiamy z Kandydatami, często mają różne zdanie na temat wieku  dziecka, jego płci, a nawet liczby dzieci, jaką są gotowi przyjąć. Chcieliby jednak aby przyjęte przez nich dziecko było jak najbardziej zdrowe i dobrze rozwijające się.

I trudno się temu dziwić…

Jednak w Ośrodku oczekiwania Kandydaci na rodziców adopcyjnych często muszą zderzyć się z rzeczywistością Naszych dzieci. Bowiem każde z nich dostaje od swoich rodziców biologicznych i środowiska wychowawczego bagaż. Te bagaże bywają naprawdę różne. Jedne malutkie jak pudełko od zapałek, inne wielkie jak góra. Nie rozmiar tych walizek jest jednak ważny, ale ich zawartość. Ponieważ na żadnym etapie swojego życia dzieci te nie będą mogły ruszyć w świat beztrosko bez tego bagażu. Nawet adopcja i szczęśliwe życie z nową kochającą rodziną nie pozwoli im do końca wyzbyć się tego niechcianego i trudnego dla nich „prezentu”. Jednym z nich jest Fetal Alcohol Syndrome - FAS.... 

Nie bez przyczyny coraz więcej mówi się o tym, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, jaką kobieta może spożyć w ciąży. Liczne kampanie społeczne zachęcają do abstynencji w tym szczególnym czasie i ostrzegają przed konsekwencjami picia alkoholu. Ponieważ każda kropla alkoholu jaką kobieta w ciąży wypije, będzie miała wpływ na życie i funkcjonowanie jej dziecka. I każda kropla może skutkować dla dziecka trudnościami i problemami, które kryją trzy litery - FAS.

FAScynujące dzieci

„FAScynujące dzieci” Małgorzata Klecka

Książka Małgorzaty Kleckiej jest zbiorem bardzo rzetelnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi dotyczącymi wpływu alkoholu na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Publikacja ta zawiera również historie rodziców, którzy na co dzień opiekują się dziećmi dotkniętymi problemem Płodowego Zespołu Alkoholowego. Jest to książka, która pozwoli zrozumieć, że trudności jakich doświadczają dzieci z FAS można niekiedy pokonać. Nie oznacza to, że one znikną i dziecko już dłużej nie będzie miało żadnych problemów. Diagnoza FAS będzie towarzyszyć mu zawsze. Jednak jakość życia dziecka, zdolność do uczenia się i nabywania nowych umiejętności w sytuacji, gdy dziecko objęte jest pomocą szeregu specjalistów jest inna niż u dziecka, wobec którego nie podjęto żadnej pracy terapeutycznej.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych, jak też rodzice, którzy przysposobili dziecko obarczone Płodowym Zespołem Alkoholowym, odnajdą tu wyjaśnienia dotyczące wpływu alkoholu na Ośrodkowy Układ Nerwowy, oraz tego jak te uszkodzenia będą przekładać się na ich codzienność: funkcjonowanie dziecka w szkole, w relacjach społecznych, umiejętność rozumienia i regulowania  emocji oraz przestrzegania norm i zasad. Książka ta pozwoli też zrozumieć, że dla dzieci dotkniętych FAS proste czynności mogą być jak wspinaczka na Mount Everest. A ich trudności nie są efektem lenistwa, roztargnienia, ale tego że dziecko realnie nie jest w stanie nauczyć się np. tabliczki mnożenia. Publikacja Małgorzaty Kleckiej jest niewątpliwie jedną z cenniejszych książek poruszających tematykę FAS, z którą warto się zapoznać. Zachęcamy do lektury...