Siedemnastego listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W Polsce wydarzenie zostało zainicjowane przez Fundację Wcześniak w 2011 r. Dzień ten ma  na celu podniesienie świadomości na temat przedwczesnego porodu oraz trudności, które towarzyszom wcześniakom i ich rodzinom. Symbolem dla tej akcji stała się mała, fioletowa para skarpetek wiszących na sznurku obok większych skarpet.

Rocznie rodzi się przedwcześnie około 15 milionów noworodków, co stanowi 1 na 10 wszystkich dzieci urodzonych na całym świecie. Wcześniactwo dotyczy dzieci urodzonych pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży (przed 259 dniem ciąży). Aktualnie obserwujemy duży postęp w kwestii opieki nad przedwcześnie urodzonym noworodkiem, ale częstość występowania wcześniactwa nie uległa zmniejszeniu.