W dniu 23 listopada 2023 r. w godz. 11:00-12:30 na platformie ZOOM odbędzie się webinar pt. Dziecko ze spektrum autyzmu w pieczy zastępczej. Organizowany jest przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w ramach projektu „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” na lata 2022-2023 r. przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Organizator zapewnia tłumaczenie webinaru na j. polski i ukraiński.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Dodatkowe informacje o nadchodzącym webinarze będą publikowane na profilu FB Koalicji:
https://www.facebook.com/events/2409329515892593?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Zapisy pod tym linkiem:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SngRQw_1T_mH2uJovnLoSg