W dniu 30 listopada 2023 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt. „Adopcja - Rodzicielstwo serca. Wspieranie rozwoju dziecka
w rodzinie adopcyjnej”
zorganizowana przez Ośrodek Adopcyjny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. Patronat medialny nad konferencją sprawowali: TVP Rzeszów, Radio Via, Radio Rzeszów. Konferencję uroczyście otworzyła Pani Mariola Zajdel – Ostrowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Gości także powitał Pan Jerzy Jęczmienionka Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W problematykę wystąpień konferencyjnych uczestników wprowadziła Pani Jolanta Zarówna - Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, nawiązując do tytułu konferencji, iż adopcja – rodzicielstwo serca” to odruch serca. Jest on ważnym elementem w motywacji osób, które starają się o przysposobienie dziecka. Można powiedzieć, że w rodzinie adopcyjnej dziecko rodzi się ponownie, nie w sposób biologiczny ale emocjonalnie, w sercach jego rodziców. Ponadto Pani Kierownik dodała, w kwestii drugiej części tytułu: „wspieranie rozwoju dziecka”., że aby rzeczywiście wspierać, trzeba wiedzieć jak to robić i temu służyć ma dzisiejsze spotkanie.

Pierwsze wystąpienie Pani Marii Dekert dotyczyło tematu „Trauma w ciele dziecka adopcyjnego i jej skutki w relacjach”. Pani Dekert wyjaśniła, że pamięć ciała zyskuje się już w 7 tygodniu życia płodowego. Natomiast pamięć świadoma ma swój początek około 3 r.ż. Istotne jest to w kontekście dzieci, które werbalnie nie powiedzą o swoich przeżyciach, ale ich ciało pamięta i reaguje. Pod wpływem wyzwalacza dziecko może powrócić do swoich pierwotnych reakcji na stres. Odrzucenie, porzucenie, zaniedbanie, zerwanie więzi biologicznej, powodują trwale skutki w neurofizjologicznym rozwoju dziecka. Pani Dekert opowiedziała jak istotne jest rozumienie funkcjonowania dziecka zranionego i w jaki sposób można mu pomóc. Następnie Pan doktor Krzysztof Szwajca wygłosił prelekcję na temat „Kształtowanie więzi, która uzdrawia”. Pan doktor zaznaczył, że każda bliska relacja służy dziecku i nawet jego krótki pobyt w bezpiecznym i akceptującym środowisku ma bardzo duże znaczenie dla dziecka. Stanowi do fundament do budowania w przyszłości kolejnych relacji i nawiązywania więzi.

W drugiej części konferencji Pani Romualda Ulasińska opowiedziała o tym jak wygląda „Budowanie tożsamości dziecka - wyzwania rodziny adopcyjnej”. Podkreśliła znaczenie wychowywania dziecka przysposobionego w poszanowaniu jego historii życia dla budowania tożsamości. Pokazała co może pomóc w przeprowadzaniu rozmów z dzieckiem w zakresie jego pochodzenia i faktu przysposobienia. Natomiast Pani Magdalena Modlibowska przybliżyła temat Perspektywy jawności adopcyjnej – doświadczenia rodzica adopcyjnego”. Podzieliła się swoim doświadczeniem jako mama adopcyjna i biologiczna. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na trzy perspektywy jawności adopcji mając na względzie jawność wobec dziecka przysposobionego, środowiska rodzinnego oraz szerszego społeczeństwa. Pani Modlibowska zwróciła uwagę, iż rodzina adopcyjna tworzy tzw. triadę adopcyjną, w skład której wchodzi dziecko przysposobione, jego rodzice biologiczni oraz rodzice adopcyjni. Zachęcała do zachowywania pamiątek dziecka z okresu przed przyjściem do rodziny adopcyjnej, gdyż pomoże to dziecku budować jego tożsamość. Ostatnie wystąpienie „Moja Historia adopcyjna” miało formę rozmowy podczas której Pan Krzysztof podzielił się swoim doświadczeniem z perspektywy przysposobionego dziecka. Ze wzruszeniem opowiadał o swoich rodzicach adopcyjnych. Mówił także jak w jego sytuacji wyglądało poszukiwanie swojej rodziny pochodzeniowej. Zaznaczył, iż proces ten inaczej przebiegał u niego, a inaczej u jego siostry biologicznej, z którą się wychowywał. Wskazał co mu pomogło usystematyzować swoją historię życia. Jego opowieść przyczyniła się do wielu refleksji wśród uczestników wydarzenia.  

Na zakończenie konferencji Pani Jolanta Zarówna – kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie podziękowała wszystkim za przybycie i udział. Podkreśliła, że bogactwo treści, doświadczenia i wystąpienia naszych gości sprawiły, że dzisiejsza konferencja była niezwykle inspirującym wydarzeniem.

W najbliższym okresie będzie możliwość odtworzenia wystąpień prelegentów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony.

W poniższych linkach można zapoznać się z krótkimi relacjami z konferencji zamieszczonymi w lokalnych mediach.

https://rzeszow.tvp.pl/74453636/30112023-1830   (relacja – 15.49 minut)

https://radio.rzeszow.pl/66910/konferencja-adopcja-rodzicielstwo-serca-w-rzeszowie/

DSCF1722 Kopiowanie