ao

„Adopcja odkłamana. Wielka miłość i ludzka niemoc”  Helena Wojtylak

 O adopcji napisano bardzo dużo książek i zapewne niejedna z nich jeszcze powstanie. Adopcja jest bowiem tematem wciąż na nowo odkrywanym, zgłębianym i opisywanym zarówno przez pedagogów, psychologów, lekarzy jak i samych rodziców. Książki te są źródłem nie tylko bogatej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, schorzeniach i obciążeniach z którymi będą musieli poradzić sobie rodzice, ale również o źródle i podłożu przeżywanych przez dzieci trudności w codziennym funkcjonowaniu. Są też książki mówiące o prawnych aspektach adopcji, źródłach wsparcia i pomocy na jakie mogą liczyć rodzice. Ponadto coraz liczniejszą grupę w literaturze fachowej stanowią pozycje napisane przez samych rodziców adopcyjnych. I te właśnie bywają określane mianem najcenniejszych i najprawdziwszych, bo napisane są przez życie.

Książka „Adopcja odkłamana” jest historią Heleny i Jana oraz dwójki ich adopcyjnych synów Krzysia i Mateusza. Autorka w krótkich, ale bardzo bogatych w treści, rozdziałach zawarła opis ich rodzinnego życia, które zmieniło się wraz z przyjęciem do domu chłopców. Bezwarunkowa miłość, wartości (również płynące z wiary katolickiej), akceptacja i zaufanie jakim adopcyjni rodzice otaczają swoich synów stanowią podwaliny życia rodzinnego.Nie jest to jednak historia o tym, jak po adopcji życie zmienia się w pasmo radości i sukcesów płynących z faktu, że oto dwoje bezdzietnych dotąd małżonków zostało rodzicami. Autorka opisuje zarówno chwile radości, jak i trudności wynikających z codziennego życia oraz doświadczeń samych chłopców. Stawia przed czytelnikiem wiele ważnych pytań. Pozwala każdemu zmierzyć się z pytaniami o motywację decyzji adopcyjnej. Podnosi ważne kwestie dotyczące obciążeń wyniesionych ze środowiska rodziny biologicznej, akceptacji dziecka i jego problemów. Pokazuje również jak wygląda „odkłamane” oblicze adopcji. Takiej której nieodzownym składnikiem są chwile radości i szczęścia, ale też smutku i troski.

 „Adopcja odkłamana” jest książką obowiązkową dla wszystkich, którym ten temat nie jest obcy. Zarówno dla samych rodziców, kandydatów na rodziców adopcyjnych, jak też członków ich rodzin, oraz wszystkich tych którzy otaczają rodziny adopcyjne wsparciem
i pomocą. Serdecznie zachęcamy do lektury…